Archiver tar.gz

Tar.gz Плюсове: нормална компресия и бързо всички. Минуси: -. За да компресирате папка "dirfiles" архива "archivedirfiles.tar.gz" използвайте командата: катрана -zcvf "archivedirfiles.tar.gz" "dirfiles" Разархивиране на файлове от архива: катран -xf "archive_dir_files.tar.gz" Всички са котирани на борсата AKPC_IDS + = "812"; Популярност: ...

17 юни 2013
Коментарите са изключени

Инсталирайте Webmin на CentOS 6

Добавяне на хранилище Webmin /etc/yum.repos.d/webmin.repo съдържанието на файла: [Webmin] име = Webmin Разпределение Neutral baseurl = HTTP: //download.webmin.com/download/yum активиран = 1 gpgkey = HTTP: // www.webmin.com/jcameron-key.asc Yum инсталирате Webmin -Y Сега можете да отидете на HTTPS: // IP: 10000 PS Не забравяйте да добавите порт ...

17 юни 2013
Коментарите са изключени