Archiver tar.gz

Tar.gz Плюсове: бързо свиване и всички нормални. Минуси: -. За да компресирате папка "dirfiles" към архив "archivedirfiles.tar.gz" използвайте командата: катрана -zcvf "archivedirfiles.tar.gz" "dirfiles" Разархивиране на файлове от архива катран -xf "archive_dir_files.tar.gz" Всички некотирани AKPC_IDS + = "812"; Популярност: ...

17 юни 2013
Коментарите са изключени

FreeBSD 9.1 инсталиране на Nginx. Етап 2.

Създаване порт: # CD / ЮЕсАр / пристанища / WWW / Nginx # правят инсталирате чиста Тогава изберете модулите за сглобяване и натиснете ОК: Опции за Nginx 1.4.1.1 [] DEBUG Enable Nginx изчистване на грешки [] DEBUGLOG Enable дебъгване дневник (- с-отстраняване на грешки) [] FILE_AIO ...

14 Май 2013
Коментарите са изключени