Инсталирайте Webmin на CentOS 6

Добавяне на хранилище Webmin /etc/yum.repos.d/webmin.repo съдържанието на файла: [Webmin] име = Webmin Разпределение Neutral baseurl = HTTP: //download.webmin.com/download/yum активиран = 1 gpgkey = HTTP: // www.webmin.com/jcameron-key.asc Yum инсталирате Webmin -Y Сега можете да отидете на HTTPS: // IP: 10000 PS Не забравяйте да добавите порт ...

17 юни 2013
Коментарите са изключени