Archiver tar.gz

Tar.gz Pros: normálna kompresia a rýchlo všetky. Nevýhody: -. Ak chcete komprimovať zložky "dirfiles" archívne "archivedirfiles.tar.gz" použite príkaz: decht -zcvf "archivedirfiles.tar.gz" "dirfiles" extrahovať súbory z archívu: tar xf "archive_dir_files.tar.gz" všetky kótované AKPC_IDS + = "812," Popularita: ...

17.června 2013
Komentáre Vypnuté

Inštalácia Webmin na CentOS 6

Pridanie úložisko Webmin /etc/yum.repos.d/webmin.repo obsah súboru: [Webmin] name = Webmin Distribution neutrálna baseURL = http: //download.webmin.com/download/yum enabled = 1 gpgkey = http: // www.webmin.com/jcameron-key.asc yum install webmin -y Teraz môžete prejsť na https: // IP: 10.000 PS Nezabudnite pridať port ...

17.června 2013
Komentáre Vypnuté