Archiver tar.gz

Tar.gz Pros: normálna kompresia a rýchlo všetky. Nevýhody: -. Ak chcete komprimovať zložky "dirfiles" archívne "archivedirfiles.tar.gz" použite príkaz: decht -zcvf "archivedirfiles.tar.gz" "dirfiles" extrahovať súbory z archívu: tar xf "archive_dir_files.tar.gz" všetky kótované AKPC_IDS + = "812," Popularita: ...

17.června 2013
Komentáre Vypnuté