Nainštalujte webmin na CentOS 6

Pridanie úložisko Webmin /etc/yum.repos.d/webmin.repo obsah súboru: [Webmin] name = Webmin Distribúcia Neutrálne baseURL = http: //download.webmin.com/download/yum enabled = 1 gpgkey = http: // www.webmin.com/jcameron-key.asc yum install webmin -y Teraz môžete ísť na https: // IP: 10000 PS Nezabudnite sa pridať port ...

17.júna 2013
Komentáre Vypnuté